10 xu hướng tổ chức sự kiện 2017

23/09/2017

10 xu hướng nào sẽ làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp tổ chức sự kiện? Với xu thế hội nhập, chắc chắn những xu hướng được phân tích và dự báo dưới đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nghề tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

View more

Kit Ong, Chief Creative Officer - The Purpose Group, và lời kêu gọi cho ngành quảng cáo Việt

23/09/2017

Gửi tất cả những người bạn trong ngành, Những năm gần đây, tôi thường bàn về sự cần thiết của một giải thưởng quảng cáo dành riêng cho Việt Nam. Một giải thưởng sáng tạo gọi tên chúng ta sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn dù đó có nghĩa là chúng ta đang cạnh tranh lẫn nhau. Chúng ta sẽ vinh danh cái mà chúng...

View more