Brandmax - Tất niên 2020 tại nhà hàng Buffet D’Maris